Zaštita autorskih prava

Zaštita autorskih prava

Svi tekstovi, fotografije, logotip i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo PRGGIN d.o.o., osim ako nije drugačije navedeno. Materijal se ne može upotrebljavati u javnosti bez prethodnog pismenog odobrenja od strane PRGGIN d.o.o. Također, sadržaj web stranice se ne može mijenjati niti kopirati na bilo koji način.

Zadržavamo pravo izmjena i dopuna web stranice, izjave o privatnosti i uvjeta u bilo koje doba i bez prethodne najave. Molimo da pregledate uvjete svaki puta kada koristite ovu web stranicu.