Osvijetlili smo

39
trgovačka centra i lanca
45
gradova
26
hotela i restorana
465
poslovnih objekata